Planera utbildningen

Materialbank

Här har vi samlat allt material och länkar till de filmer som finns i utbildningen.

Övergripande arbetsmaterial

Här finns stöd för att planera och förankra utbildningen internt, samt förbereda och motivera deltagarna innan och efter utbildningen.

Förankringsunderlag Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning (.pptx)

Översikt av moduler och lektioner – planeringsunderlag (.pdf)

Förslag till inbjudan (.docx)

Förslag till tackbrev (.docx)

Kursintyg (pdf)

 

Introduktion till SAM

Här har vi samlat allt material och de filmlänkar som tillhör modul 1.

Talarstöd – Börja dagen modul 1 (pdf)

Talarstöd lektion 1 – Det här är arbetsmiljöarbete (pdf) 

Talarstöd lektion 2 – Grundläggande lagar och regler (pdf) 

Talarstöd lektion 3 – Friskfaktorer och OSA (pdf)

Friskfaktorhjul med beskrivningar (pdf) 

Talarstöd uppgift – Vårt samarbete (pdf) 

Talarstöd kunskapstest – Introduktion till SAM (pdf) 

Film: Om SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Film: Arbetsmiljöarbete – en god investering

Film: Lagar, regler och avtal inom arbetsmiljöområdet

Film: Om friskfaktorer

Film: Om OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö

Roller, ansvar och samverkan

Här har vi samlat allt material och de filmlänkar som tillhör modul 2.

Talarstöd – Börja dagen modul 2 (pdf) 

Talarstöd lektion 1 -Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet (pdf) 

Talarstöd lektion 2 – Hur jobbar vi tillsammans? (pdf)

Talarstöd lektion 3 – Arbetsmiljöarbete i samverkan (pdf)

Talarstöd lektion 4 – Introduktion av nya medarbetare (pdf)

Talarstöd Kunskapstest – Roller, ansvar och samverkan (pdf) 

Film: Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet  

Film: Så löser vi arbetsmiljöfrågor

Film: Om arbetsplatsintroduktion

Undersöka arbetsmiljön

Här har vi samlat allt material och de filmlänkar som tillhör modul 3.

Talarstöd – Börja dagen modul 3 (pdf)

Talarstöd lektion 1 – Undersök arbetsmiljön (pdf) 

Talarstöd lektion 2 – Skyddsronder med olika fokus (pdf) 

Skyddsrond – Fysisk (pdf) 

Skyddsrond – Arbetsbelastning (pdf) 

Skyddsrond – Hot och våld på arbetsplatsen (pdf)

Skyddsrond – Digital arbetsmiljö anpassning till människan (webbsida) 

Talarstöd lektion 3 – Tillbud och olyckor (pdf)

Talarstöd kunskapstest – Undersöka arbetsmiljön (pdf) 

Film: Om att undersöka arbetsmiljön

Film: Om tillbudsrapportering

 

Risker och riskbedömning

Här har vi samlat allt material och de filmlänkar som tillhör modul 4.

Talarstöd – Börja dagen modul 4 (pdf) 

Talarstöd lektion 1 – Vanliga risker (pdf) 

Talarstöd lektion 2 – Träna på riskbedömning (pdf) 

Riskbedömningsmatris (pdf) 

Riskbedömning och handlingsplan – Mall (pdf) 

Talarstöd lektion 3 – Säkerhetsklimat (pdf) 

Värderingsövning om risker (pdf)

Talarstöd kunskapstest – Risker och riskbedömning (pdf) 

Film: Om risker i arbetsmiljön  

Film: Stegen i riskbedömning

Åtgärda och följa upp

Här har vi samlat allt material och de filmlänkar som tillhör modul 5.

Talarstöd – Börja dagen modul 5 (pdf) 

Talarstöd lektion 1 – Åtgärda och följ upp (pdf) 

Talarstöd lektion 2 – Människa, teknik, organisation (pdf) 

Talarstöd lektion 3 – Mångfald och jämställdhet (pdf) 

Talarstöd uppgift – Sam-ronden (pdf) 

Talarstöd kunskapstest – Åtgärda och följ upp (pdf) 

Film: Om att åtgärda och följa upp  

Film: MTO – människa teknik organisation

Arbetsanpassning och rehabilitering

Här har vi samlat allt material och de filmlänkar som tillhör modul 6.

Talarstöd – Börja dagen modul 6 (pdf) 

Talarstöd lektion 1 – Arbetsanpassning och rehabilitering (pdf) 

Talarstöd lektion 2 – Tidiga signaler på ohälsa (pdf) 

Talarstöd uppgift – Planen framåt (pdf) 

Talarstöd kunskapstest – Arbetsanpassning och rehabilitering (pdf) 

Film: Om arbetsanpassningar

Film: Vägen tillbaka

Film: Om tidiga signaler på ohälsa