Modul 1

Introduktion till SAM

Välkommen till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och modulen som ger en introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Utbildningen ger chefer och skyddsombud en gemensam bas att stå på i sitt arbete för friska arbetsplatser. Nu börjar vi!  

Kunskapsmål för modul 1
  • Ha grundläggande kunskaper om vad systematiskt arbetsmiljöarbete är.​ 
  • Ha grundläggande kunskaper om värdet med systematiskt arbetsmiljöarbete.​ 
  • Ha kännedom om samband mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.
  • Ha kännedom om grundläggande lagar, föreskrifter och avtal som reglerar eller påverkar arbetsmiljöarbetet.​ 
  • Ha kännedom om friskfaktorer som kännetecknar organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro​. 
  • Ha grundläggande kunskaper om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Fortsätt med modul 2