Modul 2

Planera modul 2: Roller, ansvar och samverkan

Här finns alla lektioner i modulen som handlar om roller, ansvar och samverkan. Ta del av kunskapsmålen och välj den lektion som du vill planera. Inne i lektionen kan du ladda ner talarstöd och annat material som du kan behöva inför utbildningstillfället.

Utbildningstid: Cirka 4 timmar

  • Ha kunskap om olika aktörers roller och ansvar.​
  • Ha kännedom om hur arbetsmiljöuppgifter kan fördelas.​
  • Ha kännedom om skillnaden mellan straffansvar och arbetsmiljöansvar.​
  • Ha kunskap om förutsättningar för fungerande samverkan.​
  • Ha kunskap om vad ett system för samverkan i arbetsmiljöfrågor kan bestå av.​
  • Ha kunskap om vilka frågor som hanteras i skyddskommittén och samverkansgruppen.​
  • Ha kännedom om hur man kan lösa arbetsmiljöfrågor i samverkanssystemet.
  • Ha kännedom om centrala och eventuellt lokala samverkansavtal.
  • Ha kunskap om arbetsgivarens ansvar för introduktion på arbetsplatsen.

Planera lektionerna

Fortsätt med modul 3