Modul 3

Planera modul 3: Undersöka arbetsmiljön

Här finns alla lektioner i modulen som handlar om att undersöka arbetsmiljön. Ta del av kunskapsmålen och välj den lektion som du vill planera. Inne i lektionen kan du ladda ner talarstöd och annat material som du kan behöva inför utbildningstillfället.

Utbildningstid: Cirka 4 timmar

  • Ha kännedom om olika metoder för att undersöka arbetsmiljön.  
  • Ha kännedom om att undersökningar kan göras på olika nivåer i organisationen och med olika fokus.  
  • Ha kunskap om hur man kan undersöka arbetsmiljön i samverkan.  
  • Ha gått igenom hur en skyddsrond kan genomföras med fokus på fysisk, digital eller organisatorisk och social arbetsmiljö.  
  • Kunskap om hur olyckor och tillbud hanteras och utreds.

Planera lektionerna

Fortsätt med modul 4