Modul 4

Planera modul 4: Risker och riskbedömning

Här finns alla lektioner i modulen som handlar om risker och riskbedömning. Ta del av kunskapsmålen och välj den lektion som du vill planera. Inne i lektionen kan du ladda ner talarstöd och annat material som du kan behöva inför utbildningstillfället.

Utbildningstid: Cirka 4 timmar

  • Ha kunskap om vanliga risker.
  • Ha kunskap när riskbedömningar ska göras.
  • Ha kunskap om vem som ansvarar för vad när det gäller riskbedömning. 
  • Ha kunskap om hur en riskbedömning går till.  
  • Ha tränat på att göra en riskbedömning.
  • Ha kännedom om vad som skapar ett gott säkerhetsklimat.

Planera lektionerna

Fortsätt med modul 5