Modul 1

Planera modul 1: Introduktion till SAM

Här finns alla lektioner i modulen som handlar om introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete. Ta del av kunskapsmålen och välj den lektion som du vill planera. Inne i lektionen kan du ladda ner talarstöd och annat material som du kan behöva inför utbildningstillfället.

Utbildningstid: Cirka 4 timmar

  • Ha grundläggande kunskaper om vad systematiskt arbetsmiljöarbete är.​ 
  • Ha grundläggande kunskaper om värdet med systematiskt arbetsmiljöarbete.​ 
  • Ha kännedom om samband mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.
  • Ha kännedom om grundläggande lagar, föreskrifter och avtal som reglerar eller påverkar arbetsmiljöarbetet.​ 
  • Ha kännedom om friskfaktorer som kännetecknar organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro​. 
  • Ha grundläggande kunskaper om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Planera lektionerna

Fortsätt med modul 2