Modul 5

Planera modul 5: Åtgärda och följa upp

Här finns alla lektioner i modulen som handlar om att åtgärda och följa upp. Ta del av kunskapsmålen och välj den lektion som du vill planera. Inne i lektionen kan du ladda ner talarstöd och annat material som du kan behöva inför utbildningstillfället.

Utbildningstid: Cirka 4 timmar

  • Ha kännedom om olika typer av åtgärder.  
  • Ha kunskap om hur man följer upp åtgärder. 
  • Ha kännedom om vad som bör ingå i den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. 
  • Ha kännedom om MTO-perspektivet, Människa, Teknik, Organisation.
  • Ha kännedom om mångfald och jämställdhet i arbetsmiljöarbetet.
  • Ha kännedom om olika typer av åtgärder.
  • Ha kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i vardagen.

Planera lektionerna

Fortsätt med modul 6