Modul 3

Undersöka arbetsmiljön

Välkommen till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och modulen som handlar om att undersöka arbetsmiljön. I den här modulen får ni kunskap om hur man löpande undersöker arbetsmiljön enligt det första steget i SAM-hjulet. Är ni redo? Då börjar vi!    

Kunskapsmål för modul 3
  • Ha kännedom om olika metoder för att undersöka arbetsmiljön.  
  • Ha kännedom om att undersökningar kan göras på olika nivåer i organisationen och med olika fokus.  
  • Ha kunskap om hur man kan undersöka arbetsmiljön i samverkan.  
  • Ha gått igenom hur en skyddsrond kan genomföras med fokus på fysisk, digital eller organisatorisk och social arbetsmiljö.  
  • Kunskap om hur olyckor och tillbud hanteras och utreds.

Fortsätt med modul 4