Modul 2

Roller, ansvar och samverkan

Välkommen till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och modulen som handlar om roller, ansvar och samverkan. I den här modulen får ni kunskap om vem som har ansvar för vad, och vilka förväntningar som finns på olika roller i organisationen. Nu sätter vi i gång!

Kunskapsmål för modul 2
  • Ha kunskap om olika aktörers roller och ansvar.​
  • Ha kännedom om hur arbetsmiljöuppgifter kan fördelas.​
  • Ha kännedom om skillnaden mellan straffansvar och arbetsmiljöansvar.​
  • Ha kunskap om förutsättningar för fungerande samverkan.​
  • Ha kunskap om vad ett system för samverkan i arbetsmiljöfrågor kan bestå av.​
  • Ha kunskap om vilka frågor som hanteras i skyddskommittén och samverkansgruppen.​
  • Ha kännedom om hur man kan lösa arbetsmiljöfrågor i samverkanssystemet.
  • Ha kännedom om centrala och eventuellt lokala samverkansavtal.
  • Ha kunskap om arbetsgivarens ansvar för introduktion på arbetsplatsen.

Fortsätt med modul 3