Modul 5

Åtgärda och följa upp

Välkommen till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och modulen som handlar om att åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet. I den här modulen får ni kunskap om sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling, enligt de två sista stegen i SAM-hjulet. Tillsammans gör vi jobbet bättre!  

Kunskapsmål för modul 5
  • Ha kännedom om olika typer av åtgärder.  
  • Ha kunskap om hur man följer upp åtgärder. 
  • Ha kännedom om vad som bör ingå i den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. 
  • Ha kännedom om MTO-perspektivet, Människa, Teknik, Organisation.
  • Ha kännedom om mångfald och jämställdhet i arbetsmiljöarbetet.
  • Ha kännedom om olika typer av åtgärder.
  • Ha kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i vardagen.

Fortsätt med modul 6