Modul 6

Planera modul 6: Arbetsanpassning och rehabilitering

Här finns alla lektioner i modulen som handlar om arbetsanpassning och rehabilitering. Ta del av kunskapsmålen och välj den lektion som du vill planera. Inne i lektionen kan du ladda ner talarstöd och annat material som du kan behöva inför utbildningstillfället.

 

Utbildningstid: Cirka 4 timmar

  • Ha kunskap om tidiga signaler på ohälsa.
  • Ha kunskap om återhämtningens betydelse för vår hälsa.  
  • Ha kännedom om arbetsgivarens ansvar vid arbetslivsinriktad rehabilitering. 
  • Ha kunskap om hur man kan arbeta med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Ha en plan för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

Planera lektionerna