Genomför utbildningen

Kunskapstest Modul 6

Här testar du dina kunskaper om arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Testet genomförs enskilt och resultatet är bara ditt egna. Du kan fylla i testet via din mobiltelefon eller din dator.

Fråga

Vem har ansvar för arbetsanpassning?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad syftar arbetsanpassning till?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad gör närmsta chefen i rehabiliteringsprocessen?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är skyddsombudets roll i rehabiliteringsprocessen?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är skyddskommitténs roll i rehabiliteringsprocessen?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är arbetslivsinriktad rehabilitering?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

När ska en plan för återgång i arbetet tas fram?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

När är stress ohälsosamt?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilket svarsalternativ är exempel på emotionella signaler på ohälsa?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad kan vara bra att göra om man tror att någon inte mår bra?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Tack för ditt engagemang!

Med nya lärdomar kan du göra skillnad! Du är viktig i arbetet för friska arbetsplatser.
Uppdatera sidan om du vill göra om testet.