Genomför utbildningen

Kunskapstest Modul 5

Här testar du dina kunskaper om åtgärder och uppföljning, MTO, mångfald och jämställdhet.
Testet genomförs enskilt och resultatet är bara ditt egna. Du kan fylla i testet via din mobiltelefon eller din dator.

Fråga

Vad behöver finnas i en handlingsplan?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Om det inte går att ta bort en risk, vad ska då arbetsgivaren se till att det finns?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilket svarsalternativ innehåller två exempel på organisatoriska och sociala åtgärder?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilket svarsalternativ innehåller två exempel på tekniska och fysiska åtgärder?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad kan man använda metoden 5-varför till?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad ska vi kontrollera när vi följer upp åtgärder?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är syftet med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad handlar jämställdhet om?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad handlar mångfald om?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad står MTO för?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad innebär aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Tack för ditt engagemang!

Med nya lärdomar kan du göra skillnad! Du är viktig i arbetet för friska arbetsplatser.
Uppdatera sidan om du vill göra om testet.