Genomför utbildningen

Kunskapstest Modul 4

Här testar du dina kunskaper om vanliga risker, riskbedömning och säkerhetsklimat.
Testet genomförs enskilt och resultatet är bara ditt egna. Du kan fylla i testet via din mobiltelefon eller din dator.

Fråga

Vilket svarsalternativ innehåller tre exempel på tekniska och fysiska risker?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilket svarsalternativ innehåller tre exempel på organisatoriska och sociala risker?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vem ansvarar för att riskbedömningar görs?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

När ska riskbedömningar göras?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är en arbetsmiljörisk i arbetet?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Hur bedömer vi risker?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad av detta gäller för riskbedömning?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilken förändring i verksamheten kan behöva riskbedömas?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är säkerhetsklimat?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är exempel på beteenden som stöttar ett gott säkerhetsklimat?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Tack för ditt engagemang!

Med nya lärdomar kan du göra skillnad! Du är viktig i arbetet för friska arbetsplatser.
Uppdatera sidan om du vill göra om testet.