Genomför utbildningen

Kunskapstest Modul 3

Här testar du dina kunskaper om skyddsronder, tillbud och olyckor.

Testet genomförs enskilt och resultatet är bara ditt egna. Du kan fylla i testet via din mobiltelefon eller din dator.

Fråga

Vad är syftet med en skyddsrond?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad stämmer för arbetsgivarens ansvar vid skyddsrond?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilket av det här är en arbetsskada?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vissa händelser ska anmälas omgående till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Vad är rätt av de här alternativen?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad räknas som ett allvarligt tillbud?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vem har ansvar för att anmäla ett allvarligt tillbud?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är huvudsyftet med att rapportera tillbud internt?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är rätt om arbetsgivarens ansvar kring utredning av en händelse?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vem ansvarar för att arbetsmiljön undersöks regelbundet?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Tack för ditt engagemang!

Med nya lärdomar kan du göra skillnad! Du är viktig i arbetet för friska arbetsplatser.
Uppdatera sidan om du vill göra om testet.