Genomför utbildningen

Kunskapstest Modul 2

Här testar du dina kunskaper om roller, ansvar och samverkan.
Testet genomförs enskilt och resultatet är bara ditt egna. Du kan fylla i testet via din mobiltelefon eller din dator.

Fråga

När kan den som har en arbetsmiljöuppgift returnera en uppgift?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är exempel på vanliga arbetsmiljöuppgifter?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Alla arbetstagare ska enligt arbetsmiljölagen medverka i arbetsmiljöarbetet, följa rutiner och instruktioner och rapportera risker. Vad mer har arbetstagare skyldighet att göra?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

När behöver det finnas en skriftlig uppgiftsfördelning?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilket påstående är rätt om arbetsmiljöansvar och straffansvar?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Skyddsombudet bevakar att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och ser till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förhindra ohälsa och olycksfall. Vad mer ingår i skyddsombudets uppdrag?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad stämmer om skyddsombud?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad av det här har skyddsombudet rätt att göra?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är rätt om en formell begäran om åtgärder, en så kallad 6:6a?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad stämmer när det gäller samverkan på arbetsplatsen?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är rätt om skyddskommittén?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är det viktigt att tänka på vid introduktion av nyanställda?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Tack för ditt engagemang!

Med nya lärdomar kan du göra skillnad! Du är viktig i arbetet för friska arbetsplatser.
Uppdatera sidan om du vill göra om testet.