Genomför utbildningen

Kunskapstest Modul 1

Här testar du dina kunskaper om SAM, lagar och regler, friskfaktorer och OSA.

Testet genomförs enskilt och resultatet är bara ditt egna. Du kan fylla i testet via din mobiltelefon eller din dator.

Fråga

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

När behöver det finnas en arbetsmiljöpolicy i verksamheten?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är exempel på vinster med ett aktivt arbetsmiljöarbete?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är exempel på sådant som enligt lagen behöver finnas på plats i en verksamhets systematiska arbetsmiljöarbete?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är rätt om Arbetsmiljöverkets roll?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Hur hanteras situationer där arbetsmiljölagen och någon annan lag gäller samtidigt?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Hur förhåller sig arbetsmiljölagen till föreskrifterna?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilka tre lagar reglerar samverkan?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är exempel på sådant som kan regleras i kollektivavtal?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är rätt om de friskfaktorer som nämns i utbildningen?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vilka tre områden ingår i OSA-föreskrifterna?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Fråga

Vad är organisatorisk arbetsmiljö?

Fyll i ditt svar innan du kan se resultatet

Förklaring

Tack för ditt engagemang!

Med nya lärdomar kan du göra skillnad! Du är viktig i arbetet för friska arbetsplatser.
Uppdatera sidan om du vill göra om testet.