Modul 4

Risker och riskbedömning

Välkommen till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och modulen som handlar om risker och riskbedömning. Här får ni kunskap om risker och hur man kan arbeta förebyggande enligt det andra steget i SAM-hjulet. Vi är varandras arbetsmiljö!  

Kunskapsmål för modul 4
  • Ha kunskap om vanliga risker.
  • Ha kunskap när riskbedömningar ska göras.
  • Ha kunskap om vem som ansvarar för vad när det gäller riskbedömning. 
  • Ha kunskap om hur en riskbedömning går till.  
  • Ha tränat på att göra en riskbedömning.
  • Ha kännedom om vad som skapar ett gott säkerhetsklimat.

Fortsätt med modul 5