Modul 6

Arbetsanpassning och rehabilitering

Välkommen till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning och modulen som handlar om arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Här får ni kunskap om hur förebyggande, främjande och tidiga insatser bidrar till en god arbetsmiljö. Lycka till i ert arbete för friska arbetsplatser! 

Kunskapsmål för modul 6
  • Ha kunskap om tidiga signaler på ohälsa.
  • Ha kunskap om återhämtningens betydelse för vår hälsa.  
  • Ha kännedom om arbetsgivarens ansvar vid arbetslivsinriktad rehabilitering. 
  • Ha kunskap om hur man kan arbeta med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Ha en plan för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

Tack för ditt engagemang!

Med nya lärdomar kan du göra skillnad! Du är viktig i arbetet för friska arbetsplatser.