Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 1

Vanliga risker

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Vanliga risker och riskbedömning

I filmen träffar vi chefer och skyddsombud som berättar om deras arbetsmiljöarbete med fokus på risker och riskbedömning.

Starta filmen på nästa bild.

Lesson image

En arbetsmiljörisk är något på jobbet som kan orsaka skada eller ohälsa

Så här kan en risk formuleras:

 • Hala golv kan leda till att någon halkar och skadar sig.
 • Tunga lyft kan ge skador i muskler och skelett.
 • Många vakanser över lång tid kan ge hög arbetsbelastning och stress.
 • Kränkande särbehandling kan leda till stress och psykisk ohälsa.

Risker kan finnas inom alla områden

Ofta handlar det om:

 • Tekniska och fysiska risker
 • Sociala risker
 • Organisatoriska risker

Tekniska och fysiska risker

Exempel

 • Bristfälliga IT-system
 • Tunga lyft
 • Trasiga maskiner, hjälpmedel eller skyddsutrustning
 • Brister när det gäller ljud, ljus och luft
 • Farliga kemikalier

Kan leda till: Stress, obehag, trötthet, belastningsskador, fall-, kross-, stick- eller skärskador, hörselskador, infektioner, allergier, förgiftningar och sjukdom.

Sociala risker

Exempel

 • Samarbetssvårigheter
 • Konflikter
 • Tecken på kränkande särbehandling
 • Bristande kommunikation
 • Hotfulla situationer

Riskerna kan leda till psykisk och fysisk ohälsa.

Organisatoriska risker

Exempel

 • Hög arbetsbelastning
 • Brist på återhämtning
 • Bristande ledning och styrning
 • Otydliga roller och ansvar
 • Bristande kunskaper

Riskerna kan leda till psykisk och fysisk ohälsa.

Hur gör vi hos oss?

Dialog

Vilka vanliga arbetsmiljörisker har vi på vår arbetsplats?

Lesson image

Riskbedöma - andra steget i SAM-hjulet

En systematisk metod för att bestämma hur allvarlig risken är. Ni analyserar hur stor sannolikheten är att risken inträffar och hur stora konsekvenserna skulle bli.

Mål

Rätt åtgärder som tar bort eller minimerar riskerna.

Lesson image

När ska riskbedömningar göras?

 • Akuta situationer
 • Inför förändringar
 • Löpande i verksamheten

Att tänka på vid riskbedömning

 • Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömning görs.
 • Chefer och skyddsombud samverkar kring riskbedömning. Involvera gärna medarbetarna.
 • Gör bedömningar av den fysiska, tekniska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Ta hänsyn till människors olika förutsättningar.

Att tänka på vid riskbedömning (2)

 • Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.
 • Åtgärda omedelbart eller så snart det är möjligt.
 • Allvarliga risker ska åtgärdas omedelbart.
 • De åtgärder som inte kan genomföras direkt ska skrivas ner i en handlingsplan.
 • Genomförda åtgärder ska följas upp.
 • Ta hjälp av företagshälsovård eller annan expertis vid behov.

Löpande riskbedömningar

Gör riskbedömningar: 

 • I samband med att ni undersöker arbetsmiljön. Exempelvis vid dagliga undersökningar eller undersökningar som ni planerat under året.
 • När ni utreder tillbud och olyckor.
 • Vid behov.

Riskbedömningar vid förändringar i verksamheten

 • Skillnaden mot löpande riskbedömning är att det inte finns någon faktisk arbetsplats eller situation att bedöma.
 • Genomförs i planeringsstadiet.
 • Skyddsombud har rätt att medverka.

Exempel på förändringar av verksamheten

 • Stora och små omorganisationer
 • Personalförändringar
 • Nya arbetstider
 • Nya arbetsmetoder
 • Flytt
 • Om- och tillbyggnad av lokaler
 • Nya lagar och regler som styr verksamheten
 • Förändrat tryck på verksamheten
 • Nya maskiner
 • Nya IT-system

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kunskap om vanliga risker.
 • Kunskap om när riskbedömningar ska göras.
 • Kunskap om vem som ansvarar för vad när det gäller riskbedömning. 

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng