Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 3

Tillbud och olyckor

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Vad är en arbetsskada och vad är ett tillbud?

Arbetsskada

 • Olyckor som händer på arbetet.
 • Olyckor som händer på väg till och från arbetet.
 • Fysiska eller psykiska sjukdomar som beror på arbetet.

Tillbud

 • Händelser som hade kunnat leda till skada eller sjukdom.

Uppgift: Tillbud eller arbetsskada?

Exempel 1
Ingrid är vaktmästare på en skola och ska sätta upp en smartboard i ett klassrum. När hon böjer sig för att fixa det, får hon ont i ryggen. Nästa dag är smärtan värre och hon sjukskriver sig. Hon kontaktar läkare, får remiss för en ryggröntgen och blir sjukskriven i sex veckor.

Exempel 2
I samband med uppsättandet av en smartboard borrar vaktmästaren Ingrid i väggen. Troligen orsakar vibrationerna att en tung armatur rasar från taket och landar nära Ingrid. Hon har tur och klarar sig bra men kunde lika gärna ha fått armaturen i huvudet.

Arbetsgivaren anmäler omgående till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

 • Svårare personskador

Exempelvis kraftig blödning, eller stark psykisk påverkan vid hot och våld.

 • Skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt
 • Dödsfall
 • Allvarliga tillbud

Händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Arbetsgivaren anmäler omgående till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan (2)

 • Arbetsgivaren är skyldig att anmäla. Anmälan görs i samverkan med skyddsombudet.
 • Anmälan ska upprättas omgående.
 • Anmälan görs till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket på: anmalarbetsskada.se.
 • Arbetsgivare som inte anmäler kan bli dömd till böter.

Sammanfattningsvis - Anmäl alla arbetsskador

Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador till:

 • Försäkringskassan
 • Afa försäkring
 • Eventuella andra försäkringsbolag

Allvarliga arbetsskador ska även anmälas till:

 • Arbetsmiljöverket

För att få ersättning för arbetsskada söker arbetstagaren själv hos:

 • Försäkringskassan

Exempel på olycksfall

Arbetsskador kan vara både kroppsliga skador och psykiska problem till följd av, till exempel:

 • Halk- och fallolyckor
 • Trafikolyckor till och från arbetet
 • Farliga ämnen
 • Smittor
 • Stress
 • Hot och våld

Exempel på allvarliga tillbud

 • Någon har fallit från några meters höjd utan att skada sig.
 • En bussförare har blivit utsatt för laserbeskjutning.
 • Någon fick en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat.
 • Någon har en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det.
 • Någon utsätts för svår mobbning, kränkningar och trakasserier.

Vikten av att tillbudsrapportera

Nu ska vi fokusera på tillbud och tillbudsrapportering.

Filmen visar betydelsen av att tillbudsrapportera.

Starta filmen på nästa bild.

Lesson image

Exempel på tillbud

 • Fall eller fall av föremål som skulle kunna ha riskerat personskada.
 • Brister i teknisk utrustning som skulle kunna ha orsakat personskada.
 • Vassa föremål som skulle kunna ha orsakat en stick- eller skärskada.
 • Upprepad hög arbetsbelastning för att det saknas vikarier.
 • Hot om våld som skulle ha kunnat orsaka personskada.

Hur gör vi hos oss?

Dialog
Hur fungerar tillbudsrapporteringen hos oss?

Lesson image

Rapportera tillbud internt är centralt i det förebyggande arbetet

 • Risker för ohälsa fångas upp tidigt.
 • Uppmärksammar chefer och även högre ledning på risker som finns i verksamheten.
 • Skapar underlag för förbättringsåtgärder eller utbildningsinsatser på arbetsplatsen.

Tips för att motivera till rapportering

 • Rapportera alla oönskade händelser.
 • Gör det lätt att rapportera. Vad hindrar medarbetare idag?
 • Prata om vad som är tillbud och olyckor i er verksamhet.
 • Återkoppla när rapporterna har lett till förbättringar i verksamheten.
 • Lyssnar på alla som varit inblandade i tillbud eller olycka.
 • Sök bakomliggande orsaker, inte skyldiga personer när ett tillbud eller olycka inträffar.

När något oönskat händer

 1. Rapportera till närmaste chef eller till representant för arbetsgivaren, exempelvis HR, om någon i verksamheten drabbas.​
 2. Arbetsgivaren/chefen informerar skyddsombudet.​
 3. Rapportera händelsen i ert interna system. Ett system av flera är IA-systemet som är fritt att använda.

Utred vad som har hänt

 • Arbetsgivaren är skyldig att dokumentera och utreda orsakerna om en arbetstagare drabbas av ohälsa, olycksfall eller om ett allvarligt tillbud har inträffat i arbetet.
 • Vid dödsfall i arbetet görs alltid även en polisutredning.

Utredning i 5 steg - Så här kan ni göra

1. Samla information
2. Analysera
3. Ta fram åtgärdsförslag
4. Prioritera och åtgärda
5. Följ upp

Skyddsombud har rätt att medverka i utredning.

Tips

 • Involvera berörda medarbetare i analys och åtgärdsförslag.
 • Analysera mönster i tillbudsrapporteringen.
 • Sammanställ och rapportera tillbud och skador regelbundet till samverkansgruppen.
 • Lär av era tillbud och förbättra verksamheten.

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kunskap om hur olyckor och tillbud hanteras och utreds.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng