Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 1

Tidiga signaler på ohälsa

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Tidiga signaler på ohälsa

I filmen ger psykolog Åsa Stöllman exempel på vad tidiga signaler på ohälsa kan handla om.

Starta filmen på nästa bild.

Lesson image

Exempel på kroppsliga signaler

 • Hjärtklappning
 • Orolig mage
 • Yrsel
 • Ont i huvudet
 • Värk i axlar och nacke
 • Svårt att slappna av
 • Svårt att somna
 • Vaknar på nätterna

Exempel på emotionella signaler

 • Irriterad mer än vanligt
 • Arg mer än vanligt
 • Nedstämd mer än vanligt
 • Ledsen mer än vanligt
 • Oro eller ångest
 • Bristande motivation
 • Kritisk och negativ
 • Tappar sinne för humor
 • Svårare för närhet

Exempel på beteendemässiga signaler

 • Drar sig undan
 • Ändrade lunchvanor
 • Nedsatt förmåga att hantera krav och tidspress
 • Tar inte initiativ som vanligt
 • Har svårt att prioritera
 • Blir irriterad när någon ber om hjälp

Exempel på kognitiva signaler

 • Minnesstörningar
 • Svåra koncentrationsproblem
 • Oförmåga att tänka klart
 • Svårt att hitta ord
 • Svårt att fatta beslut
 • Låg stresstolerans
 • Överkänslighet för ljud, ljus och lukter
 • Tunnelseende

Orsaker kan finnas i den organisatoriska arbetsmiljön

 • Förändringar i organisationen
 • Hög arbetsbelastning
 • Otydliga mål
 • Otydliga uppdrag
 • Otydliga roller och ansvar
 • För svåra arbetsuppgifter
 • Lågt inflytande
 • Bristfälliga IT-system
 • Bristande ledarskap

Orsaker kan finnas i den sociala arbetsmiljön

 • Bristande kommunikation
 • Negativa attityder
 • Samarbetssvårigheter
 • Konflikter
 • Styrande normer
 • Kränkande särbehandling
 • Upplevelse av utanförskap
 • Känsla av meningslöshet

Koppla rätt åtgärd till rätt orsak

 • Analysera och hitta grundorsaken.
 • Åtgärda organisatoriska orsaker med organisatoriska åtgärder.
 • Åtgärda sociala orsaker med sociala åtgärder.

Stress

 • I lagom mängd något positivt.
 • En del av livet för de flesta.
 • Får oss att fokusera och prestera.
 • Men…
 • Blir osund om stressen pågår länge utan möjlighet till återhämtning och med bristande kontroll över situationen.
 • Leder då förr eller senare till ohälsa och sjukdom.

Hur kan vi förebygga arbetsrelaterad osund stress?

Dialog
Vi är alla olika och visar hur vi mår och har det på olika sätt och olika mycket.
Fundera över hur ni kan upptäcka tidiga signaler på osund stress.

Hur kan vi förebygga den?

Lesson image

Tips till dig som chef

 • Våga fråga hur din medarbetare mår.
 • Ha en löpande dialog med dina medarbetare om arbetsbelastning och deras situation.
 • Var uppmärksam på signaler som kan vara tecken på ohälsa.
 • Små insatser och arbetsanpassningar kan stoppa en negativ utveckling.

Tips till dig som skyddsombud

 • Våga fråga hur din kollega mår.
 • Berätta om din roll som skyddsombud på en arbetsplatsträff, ett personalmöte eller en planeringsdag.
 • Berätta hur du som skyddsombud stöttar dina kollegor.
 • Ha en löpande dialog med din chef om arbetsmiljön.

Återhämtning handlar om nedvarvning

 • Återhämtningsbehovet är den sammanlagda belastning vi utsätts för både i arbetet och i privatlivet.
 • Ju högre belastning – desto större behov av återhämtning.
 • Återhämtning är nödvändig under stressiga och påfrestande perioder.

Exempel på återhämtning

 • Raster och pauser under och mellan arbetspass.
 • Aktiv återhämtning – exempelvis fysisk träning, socialt umgänge.
 • Passiv återhämtning – exempelvis vila, läsa en bok.
 • Tillräckligt med sömn.

Återhämtning under arbetsdagen - råd från forskningen

 • Variera arbetet – skapa så kallade randiga dagar.
 • Uppmärksamma olika behov.
 • Hitta mikropauser.
 • Ge tid för reflektion.
 • Inspirera dina kollegor.
 • Påminn varandra att ta paus.
 • Chefer har en viktig roll.
 • Skratta tillsammans!

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kunskap om tidiga signaler på ohälsa och hur de kan ta sig uttryck.
 • Kunskap om återhämtningens betydelse för vår hälsa.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng