Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 2

Skyddsronder med olika fokus

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Skyddsrond

Syfte

 • Regelbundet undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen.
 • Genomförs av ansvarig chef, skyddsombud, elevskyddsombud och andra berörda.
 • Skyddsronder ska dokumenteras och åtgärder ska föras in i en handlingsplan.

Tips

 • Planera in skyddsronder med olika fokus under året.
 • Använd checklistor som stöd.
 • Ta hjälp av företagshälsovård eller annan expertis vid behov.

Skyddsronder - Fysisk arbetsmiljö

 • Ergonomi
 • Buller och ljudnivåer
 • Lokalers utformning
 • Ventilation och temperatur
 • Belysning
 • Skyddsutrustning
 • Farliga ämnen
 • Rutiner vid nödsituationer

Skyddsrond - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk arbetsmiljö

 • Kommunikation
 • Delaktighet och handlingsutrymme
 • Fördelning av arbetsuppgifter
 • Ledning och styrning
 • Krav, resurser och ansvar

Social arbetsmiljö 

 • Socialt samspel
 • Samarbete
 • Socialt stöd mellan/från chefer och medarbetare

Skyddsrond - Digital arbetsmiljö

Mjukvara 

 • Programvara
 • Användarvänlighet

Hårdvara 

 • Maskiner
 • Kringutrustning
 • Hjälpmedel

Övrigt 

 • Balans mellan arbete och fritid
 • IT-stöd
 • Kompetensutvecklingsbehov
 • Rutiner vid inköp och implementering av nya system
 • Haverirutiner
 • Digital säkerhet

Bekanta er med skyddsronder

Uppgift
Gå igenom en skyddsrond tillsammans.

Lesson image

Hur gör vi hos oss?

Dialog

 1. Hur genomför vi skyddsronder?
  Hur ofta?
 2. Vilka bör vara med vid en skyddsrond?
 3. Vad har arbetsgivare, chef, skyddsombud och medarbetare för roll i olika skyddsronder?
Lesson image

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha:

 • Gått igenom hur en skyddsrond kan genomföras med fokus på fysisk, digital eller organisatorisk och social arbetsmiljö.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng