Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 2

Människa, teknik, organisation

Tidsåtgång
Ca 25 min
Lesson image

Kom fram till rätt åtgärd med hjälp av MTO-perspektivet

MTO-perspektivet – Samspelet mellan Människa, Teknik, Organisation.

 

Använd perspektivet:

 • När ni utreder händelser i verksamheten.
 • När ni planerar åtgärder.

MTO-perspektivet

I filmen beskrivs MTO-perspektivet – ett tankesätt som hjälper till att förstå hur människa, teknik och organisation samspelar på en arbetsplats.

Starta filmen på nästa bild.

Lesson image
Lesson image

Människa - Exempel på åtgärder

 • Använda skyddsutrustning.
 • Använda hjälpmedel, till exempel för tunga lyft.
 • Rapportera fel och upptäcka risker.
 • Rapportera incidenter, tillbud och skador.
 • Följa riktlinjer och instruktioner.
 • Delta i kompetensutveckling.

Teknik - Exempel på åtgärder

 • Montera fasta skyddsanordningar.
 • Anpassa bord och stolar till medarbetarna.
 • Se till att det finns hjälpmedel, exempelvis för tunga lyft.
 • Göra förbättringar i IT-stöd/-system.
 • Välja alternativa transportsätt.
 • Göra förbättringar vad gäller ljud, ljus, strålning, vibrationer och klimat.
 • Genomföra förebyggande underhåll kontinuerligt av maskiner.

Organisation - Exempel på åtgärder

 • Tydliggöra roller och ansvar.
 • Planera och genomföra kompetensutveckling.
 • Förbättra befintliga rutiner, till exempel vid tillbud, skador och konflikter.
 • Upprätta nya arbetsrutiner och instruktioner.
 • Utveckla kommunikationen med andra yrkesroller/funktioner i verksamheten.
 • Upprätta tydliga säkerhetsrutiner exempelvis vid risk för hot och våld.

Hur gör vi hos oss?

Dialog

 • Hur kan MTO-perspektivet hjälpa oss när vi åtgärdar arbetsmiljön?
 • Har vi exempel på när människa, teknik och organisation samspelar?
Lesson image

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kännedom om MTO-perspektivet: Människa, Teknik, Organisation.
 • Kännedom om olika typer av åtgärder.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng