Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 2

Grundläggande lagar och regler

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Grundläggande lagar och regler

Se filmen tillsammans om grundläggande lagar, regler och avtal som påverkar arbetsmiljöarbetet.

Starta filmen på nästa sida.

Lesson image

Arbetsmiljöverkets roll

 • Tillsynsmyndighet med mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall.
 • Regeringen uppdrag att ta fram föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen.
 • Utfärdar juridiskt bindande föreskrifter.
 • Kan rikta krav mot de arbetsgivare som inte uppfyller lagens krav.
 • Ger stöd genom att peka på eventuella brister som behöver åtgärdas.

Arbetsmiljölagen - Den juridiska basen

Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar.

 

Arbetsmiljölagens två huvudsyften

 1. Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
 2. Att uppnå en god arbetsmiljö.

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete

Reglerar vad som ska göras i arbetsmiljöarbetet och hur det ska göras.

 

 • Gäller för alla arbetsgivare
 • Gäller alla arbetstagare.
 • Omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön.

Angränsande och likställda lagar

 • Socialtjänstlagen (SOL)
 • Skollagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

När flera lagar gäller samtidigt:

Eftersom lagarna är likvärdiga behöver arbetsgivaren i samverkan hitta lösningar som möter kraven för de lagar som gäller.

Angränsande lagar

Dialog
Fundera på om det finns situationer när arbetsmiljölagen konkurrerar med annan lagstiftning.

Ge exempel på när flera lagar har gällt samtidigt. Hur löstes det?

Lesson image

Fler lagar som påverkar arbetsmiljön

 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetstidslagen
 • Tobakslagen
 • Brottsbalken
 • Diskrimineringslagen
Lesson image

Centralt samverkansavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Är ett centralt kollektivavtal som slutits mellan SKR, Sobona och centrala fackliga organisationer.

 

Det är ett avtal utan lokal verkan

Det betyder att lokala parter kan arbeta fram sina lokala avtal utifrån sina speciella utmaningar och förutsättningar.

Lokalt samverkansavtal

Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen kan regleras i avtal, så kallade lokala samverkansavtal.

 

Många kommuner, regioner och kommunala företag har tecknat lokala samverkansavtal. Andra har det inte.

Inget lokalt samverkansavtal

Om det inte finns ett lokalt samverkansavtal regleras formerna för samverkan i:

 • Arbetsmiljölagen, AML
 • Förtroendemannalagen, FML
 • Medbestämmandelagen, MBL

Kollektivavtal

Kollektivavtal reglerar löner och anställningsvillkor.

Exempelvis:

 • Semesterdagar
 • Semesterersättning
 • Sjuklön
 • Uppsägningstid
 • Pensionsvillkor
 • Försäkringar
 • Arbetsmiljö
 • Arbetstid

Arbetsmiljöverket förnyar regelstrukturen

Syftet är att lättare kunna överblicka och förstå vad som gäller för den egna arbetsplatsen.

67 föreskrifter blir 15.

 

 

 

Föreskrifternas regelstruktur

 • Skyddsnivån är den samma.
 • Tydligare koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Digitalisering av föreskrifterna gör regler sökbara.
 • Lättare språk.

Ändrade föreskrifter – de som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Exempel på föreskrifter enligt ny regelstruktur

AFS (2023:2) Planering och organisering av arbetsmiljöarbete

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsanpassning
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Våld och hot i arbetsmiljön
 • Ensamarbete
 • Gravida och ammande arbetstagare
 • Minderårigas arbetsmiljö
 • Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

Hitta rätt bland reglerna

Uppgift 

 1. Ta reda på vad som gäller om företagshälsovården i AFS (2023:1) Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 2. Ta reda på vad som gäller om hot och hot om våld i AFS (2023:2) Planering och organisering av arbetsmiljöarbete.

 

 

Klicka på länken Till föreskrifterna eller scanna QR-koden.

Lesson image

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kännedom om grundläggande lagar, föreskrifter och avtal som reglerar eller påverkar arbetsmiljöarbetet.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng