Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 3

Friskfaktorer och OSA

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Vad är friskfaktorer?

Friskfaktorer kan beskrivas som ett önskat läge och som får oss att må bra på jobbet. Se filmen om friskfaktorer och få mer koll på vad det handlar om.

 

Starta filmen på nästa bild.

 

 

 

 

Lesson image
Lesson image

Om friskfaktorer

Uppgift
Vad gör vi redan idag som stärker friskfaktorerna?

 

Lesson image

OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk arbetsmiljö

 • Hur arbetet ordnas, styrs och kommuniceras.

Social arbetsmiljö

 • Hur vi samspelar och pratar med varandra.

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

Titta på filmen om organisatorisk och social arbetsmiljö. Expert från Arbetsmiljöverket berättar om föreskrifterna som reglerar OSA.

 

Starta filmen på nästa sida.

Lesson image

Syftet med föreskrifterna

Syftet med dessa föreskrifter är att arbetsgivare ska planera, organisera och genomföra sitt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Så hänger OSA och SAM ihop

OSA ska undersökas, riskbedömas, åtgärdas och följas upp.

Lesson image

Tydliga mål för OSA

Målen ska:

 • Syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.
 • Ingå i en arbetsmiljöpolicy.
Lesson image

Friskfaktorerna som inspiration för att sätta mål för OSA

 • Rättvis och transparent organisation
 • Ledarskap närvarande och tillitsfullt
 • Delaktighet och inflytande
 • Kommunikation och återkoppling

 

 • Prioritering av arbetsuppgifter
 • Kompetensutveckling
 • Tidiga insatser och arbetsanpassning
 • SAM i vardagen

Arbetsbelastning

Arbetsgivaren har ansvar för att:

 • Chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
 • Alla har en rimlig arbetsbelastning och vet vad som förväntas av dem.
 • Motverka att starkt psykiskt påfrestande situationer leder till ohälsa.

Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren har ansvar för:

 • Chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
 • Vara tydlig med att kränkande särbehandling inte är accepterat.
 • Förebygga att kränkande särbehandling uppstår.
 • Det finns rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras.

Arbetstidens förläggning

Arbetsgivaren har ansvar för att:

 • Förebygga att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa.

Jobba systematiskt med OSA

Dialog
Hur jobbar vi systematiskt med frågor som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Ge exempel på hur ni gör, alternativt hur ni vill göra.

Lesson image

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kännedom om friskfaktorer som kännetecknar organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro.
 • Grundläggande kunskaper om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng