Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 1

Det här är arbetsmiljöarbete

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Vad är en bra arbetsmiljö för oss?

Dialog
Vad är en bra arbetsmiljö för oss?

Kom överens om fem saker som kännetecknar en bra arbetsmiljö.

Lesson image

Förhållanden som påverkar arbetsmiljön

Exempel:

 • Hur den fysiska miljön är ordnad.
 • Stämningen och den sociala miljön.
 • Teknik och it-system som används.
 • Hur arbetsorganisationen ser ut.
 • Vad arbetet innehåller.

Vad är arbetsmiljöarbete?

Se filmen om systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans.

Starta filmen på nästa sida.

Lesson image

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Arbetsgivaren ska arbeta systematiskt genom att organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete.

 

Detta syftar till att:

 • Förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet
 • Uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

SAM - En naturlig del av vardagen

 • Arbetsgivaren ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs som en del av den dagliga verksamheten.
 • Det ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Policy, rutiner och uppgiftsfördelning

Det ska finnas:

 • En arbetsmiljöpolicy.
 • Rutiner för hur arbetsmiljöarbetet går till.
 • En uppgiftsfördelning för vem som gör vad.

Kunskaper och medverkan

Alla ska:

 • Ha tillräckligt med kunskap om sitt arbete och om hur risker förebyggs.
 • Ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.

SAM-hjulet

 • Undersök arbetsmiljön och hitta risker.
 • Gör riskbedömningar
 • Åtgärda riskerna
 • Följ löpande upp åtgärder

Behåll och stärk det som fungerar!

Lesson image

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Gör en årlig uppföljning av hur arbetsmiljöarbetet fungerar.

 • Ska visa om arbetsmiljöarbetet görs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och om arbetet fungerar.
 • Finns brister ska arbetsgivaren förbättra arbetet.
 • Ska dokumenteras skriftligt vid 10 eller fler arbetstagare.
Lesson image

Företagshälsovården som stödresurs

Företagshälsovården

 • Ska vara partsneutral.
 • Kan vara upphandlad eller i egen regi.
 • Har inget juridiskt ansvar för arbetsmiljön.

Kan hjälpa till med

 • Undersökningar och riskbedömningar.
 • Arbetsanpassning och rehabilitering .
 • Förklara samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Värdet med ett aktivt arbetsmiljöarbete

För medarbetarna

 • Förebygger olyckor, arbetsskador och ohälsa.
 • Inflytande över arbetsinnehåll och arbetsmiljö.
 • Förutsättningar att klara sitt arbete.

För verksamheten

 • Lägre sjukfrånvaro.
 • Attraktiva arbetsplatser. Medarbetare vill stanna.
 • Alla bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Investera i arbetsmiljön

Forskaren Malin Lohela Karlsson berättar om varför det är viktigt att investera i arbetsmiljön.

Starta filmen på nästa sida.

Lesson image

Investera i arbetsmiljön

Uppgift
Formulera fem argument för varför det är viktigt för er med en bra arbetsmiljö:

 1. Från ett ekonomiskt perspektiv.
 2. Från andra perspektiv.
Lesson image

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Grundläggande kunskaper om vad systematiskt arbetsmiljöarbete är.
 • Grundläggande kunskaper om värdet med systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Ha kännedom om samband mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng